Poptávka korektury textu

Zdravím Vás,

jsem Jitka a s AZ-diplomkami spolupracuji v oblasti korektur prací.

Provádím jazykové, stylistické a typografické korektury a zaměřuji se především na:

  •   pravopisné a gramatické chyby
  •   stylistické chyby
  •   nastavení nadpisů
  •   správnost obsahu

Provádím korektury pdf nebo doc souborů. U doc souborů provádím korekturu formou poznámek a revizí, které můžete, a nemusíte přijmout. V případě časové tísně se můžeme dohodnout i jinak. U pdf souborů provádím korekturu formou zvýraznění a poznámek.

Zpracování korektury je možné již do 2 dnů.

Řídím se vlastními znalostmi jazyka, Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny a vrozeným citem pro jazyk.

Číslo poptávky: 1218

Vyplňte následující údaje k nacenění korektury práce
?
 
 
 
 
Nahrát PDF nebo DOC soubory
Nenahrán