Prohlášení o zpracování osobních údajů (GDPR)

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1. Správce osobních údajů

Společnost ARTEA TRADING s. r. o., IČ 29389321, DIČ CZ29389321, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak
a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3. Zdroje osobních údajů

Přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon)

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Jméno a příjmení, telefon, e-mail. (případně adresa v případě požadavku na zaslání)

5. Použití osobních údajů

Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich shromáždění nebo z důvodů jiných právních nároků.

6. Doba zpracování osobních údajů

Po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

7. Zabezpečení osobních údajů

Správce dbá na zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením.

8. Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnost ARTEA TRADING s.r.o. si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“.

9. Kontakt

Dotazy k ochraně osobních údajů směřujte na níže uvedené kontakty:
E-mail: info@az-diplomky.cz
Telefon: +420 608 94 00 84